Marie Stuartovna
Friedrich Schiller
Jedno z nejproslulejších dramat evropského romantismu vybudoval autor kolem mocenského a osobního konfliktu dvou velkých žen anglické historie – Marie Stuartovny a Alžběty Anglické. Na jedné straně vášnivá žena a kajícná hříšnice, na druhé straně pyšná, malicherná, ale vnitřně nejistá vládkyně. Mistrovsky zpracované drama je působivou sondou do lidského nitra v situaci vítězství i porážky.Překlad Alena Bláhová | Režie Zdeněk Bartoš | Dramaturgie Kristýna ČepkováPLÁNOVANÁ PREMIÉRA 3. března 2018
© Západočeské divadlo v Chebu | Tvorba webu: Žijurád Multimedia | webmaster@divadlocheb.cz | Grafika: K. Wewiorová