Marie Stuartovna
Friedrich Schiller
Jedno z nejproslulejších dramat evropského romantismu vybudoval autor kolem mocenského a osobního konfliktu dvou velkých žen anglické historie – Marie Stuartovny a Alžběty Anglické. Na jedné straně vášnivá žena a kajícná hříšnice, na druhé straně pyšná, malicherná, ale vnitřně nejistá vládkyně. Mistrovsky zpracované drama je působivou sondou do lidského nitra v situaci vítězství i porážky.Překlad Alena Bláhová | Režie Zdeněk Bartoš | Dramaturgie Kristýna Čepková | Scéna Lucia Škandíková | Kostýmy Tereza Kopecká | Hudba Matěj Kroupa | Asistentka scénografie Mariana KuchařováPREMIÉRA 3. března 2018

Délka představení: 82 + 55 minut.
Alžběta, anglická královna Vladimíra Vítová | Marie Stuartovna, skotská královna vězněná v Anglii Radmila Urbanová | Robert Dudley, hrabě z Leicesteru Petr Batěk | George Talbot, hrabě ze Shrewsbury Pavel Marek | William Cecil, lord Burleigh, kancléř Michal Švarc | William Davison, státní tajemník Miroslav Sabadin | Rytíř Amias Paulet, Mariin strážce Jindřich Skopec | Mortimer, jeho synovec Vuk Čelebić | Hrabě Bellievre, mimořádný francouzský vyslanec Pavel Richta | Hanna Kennedyová, Mariina chůva Jarmila Šimčíková |© Západoeeské divadlo v Chebu | Tvorba webu: Žijurád Multimedia | webmaster@divadlocheb.cz | Grafika: K. Wewiorová