Lidé v kancelářích Západočeského divadla


Ředitel

MUDr. Jan Svoboda

Umělecký šéf  

MgA. Zdeněk Bartoš, Ph.D.

Dramaturgyně

MgA. Martina Pokorná

Technicko-provozní šéf  

Pavel Kubín

Umělecká tajemnice

Veronika Malcová


Vedoucí obchodního oddělení  
Šárka Holanová

Referentka obchodního oddělení

Hana Jiřinová

Pokladní  

Blanka Hostáňová


Vedoucí ekonomického oddělení  
Soňa Meinerová

Hlavní účetní 

Svatava Matúšová
Mzdy, faktury 
Jana Žižková
Jelizaveta Šramelová

Pokladní, správa majetku 

Jitka Votrubová


Fotograf, propagace  
Michal Mráka

 


 

© Západoeeské divadlo v Chebu | Tvorba webu: Žijurád Multimedia | webmaster@divadlocheb.cz | Grafika: K. Wewiorová