Projekt "Turistické využití levého břehu Ohře"
Naše organizace se jako partner podílela na realizaci projektu "Turistické využití levého břehu Ohře", financovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad. Příjemcem dotačních prostředků, poskytnutých na realizaci tohoto projektu, bylo město Cheb. Provoz areálu, vybudovaného v rámci realizace projektu na levém břehu Ohře, byl slavnostně zahájen v červnu 2013. Celkové způsobilé náklady projektu dosáhly téměř 135 mil. Kč, z toho více než 114 mil. Kč pokryla přijatá dotace.

Dříve nepříliš využívané území tak v současné době nabízí moderní prostory - víceúčelové sportoviště, piknikovou louku, crossovou dráhu, hřiště na streetball, stolní tenis, pétanque a ruské kuželky. Součástí víceúčelového sportoviště je jednak plocha zatravněného víceúčelového hřiště, dále několik tartanových hřišť na basketball a další míčové sporty, dráha pro skok daleký a "zlatá dráha" atletického oválu s tartanovým povrchem. V případě nepřízně počasí je možné využít zastřešenou tartanovou trojdráhu. Pro diváky je k dispozici tribuna a zázemí. Rozsáhlá pikniková louka nabízí v letních měsících možnost grilování a posezení.

V celém areálu došlo také k sadovým úpravám a instalaci mnoha laviček, odpadkových košů a osvětlení. Bylo vybudováno několik parkovišť (ve spodní části u řeky, u lanového centra, u půjčovny v horní části).

Areál je zdarma celoročně volně přístupný, přičemž samotné víceúčelové sportoviště je v provozu v období od dubna do října od 9,00 do 20,00 hod, od listopadu do března pak od 10,00 do 16,00 hod.

Detailní informace o Regionálním operačním programu Severozápad a o strukturálních fondech Evropské unie jsou k dispozici na webových stránkách www.europa.eu a www.nuts2severozapad.cz.

© Západoeeské divadlo v Chebu | Tvorba webu: Žijurád Multimedia | webmaster@divadlocheb.cz | Grafika: K. Wewiorová