Západočeské divadlo v Chebu, příspěvková organizace

Zřizovatelem je město Cheb.

Divadelní nám. 10, 350 11 Cheb | ústředna 354 547 711 | e-mail info@divadlocheb.cz | www.divadlocheb.cz


Ředitel  Jan Svoboda | jan.svoboda@divadlocheb.cz | tel. 354 547 712

Umělecký šéf  Zdeněk Bartoš | bartos@divadlocheb.cz | tel. 354 547 714

Ekonomická náměstkyně  Soňa Meinerová | meinerova@divadlocheb.cz | tel. 354 547 733

Tajemnice uměleckého souboru  Veronika Malcová | chromcikova@divadlocheb.cz | tel. 354 547 712

Obchodní oddělení  | obchodni@divadlocheb.cz | tel. 354 432 522; 354 430 041
 Vedoucí Šárka Holanová | holanova@divadlocheb.cz
 Referentka Hana Jiřinová | jirinova@divadlocheb.cz

Technicko-provozní šéf  Pavel Kubín | kubin@divadlocheb.cz | tel. 354 547 726

Energetik  Karel Břicháček | energetik@divadlocheb.cz | tel. 354 400 734

Kulturní centrum Svoboda

Zřizovatelem je město Cheb.

Za Mostní branou 5, 350 02 Cheb | www.kcsvoboda.cz

Manager KC Svoboda  Vladimír Keblúšek | keblusek@kcsvoboda.cz | tel. 602 146 049

Dramaturg  Mirka Pavlíková | pavlikova@kcsvoboda.cz | tel. 733 510 495

Vedoucí technického provozu  Barbara Maršíková | marsikova@kcsvoboda.cz | tel. 731 508 757

Asistentka  Renáta Svobodová | svobodova@kcsvoboda.cz | tel. 602 146 049

© Západoeeské divadlo v Chebu | Tvorba webu: Žijurád Multimedia | webmaster@divadlocheb.cz | Grafika: K. Wewiorová